Varför är det viktigt med bra ventilation?

Med tanke på att vi tillbringar ungefär 90 % av vår tid inomhus borde vi inte behöva gå ut för att få andas frisk luft. Luftkvalitén inomhus har påverkan på vår hälsa, vi blir trötta och ibland till och med sjuka av att inte andas ren, frisk luft. Den som har anlag för t ex astma och allergier drabbas lättare av detta.

Luften i en bostad behöver bytas ut hela tiden. På senare år har vårt boende förändrats och våra bostäder har blivit allt tätare. Då är det viktigt att i motsvarande grad förbättra ventilationen, annars står luften inomhus stilla.

Ventilationssystemets uppgift är att föra in en tillräcklig mängd uteluft och föra bort föroreningar, matos och hälsofarliga ämnen. Ventilationen ska också medverka till att föroreningar inte sprids från ett rum till ett annat, exempelvis från kök och WC till sovrum och vardagsrum.

För att få ett bra inomhusklimat krävs ett rätt valt och rätt utformat ventilationssystem!