Så här funkar ROT

Du kan som privatperson använda dig av ROT-avdrag vid arbeten som rör ventilation. ROT står för Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad, avdraget kan alltså inte utnyttjas för nybyggnation. Kostnaden för material omfattas inte av ROT.

Du kan få tillbaka max 30% av arbetskostnaden dock max 50 000:- per person och år, tänk på att ROT- och RUTavdrag räknas ihop. Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket just du kan få i ROT- och RUTavdrag. Du som köpare ansvarar för att alla villkor för ROT- och RUTavdraget är uppfyllda.

Du kan läsa mer om villkoren för ROT på Skatteverkets hemsida, klicka här!