Olika typer av ventilation

Vad finns det för olika ventilationssystem och vad kan jag själv göra för att förbättra luften inomhus?

Du kan själv göra flera saker för att ventilationen i din bostad ska fungera bra. Vädra så att du får in frisk luft i bostaden. Håll tilluftsventilerna öppna och rena så att luften känns fräsch. Gör rent frånluftsventilerna från damm och partiklar utifrån. Rengör även filtret i kökskåpan, det sätts lätt igen av matos.

Om du har mekanisk till- och frånluftsventilation med fläktar så kan det finnas ett reglage där du kan ställa om mellan sommar- och vinterläge i aggregatet.

Normalt sett utformas ventilationen i bostäder så att tilluftsventiler finns i sovrum och vardagsrum och frånluftsventiler finns i wc, badrum och kök. Förenklat kan man säga att frisk luft leds in där vi vistas regelbundet och under längre tid och leds ut där vi har föroreningar, fuktig miljö eller matos.

Ventilationen ska se till att byta ut hälften av luften i en bostad minst varje timme. När vi duschar, torkar kläder eller lagar mat behöver luften bytas ut oftare. Långvarigt hög luftfuktighet kan leda till mögel som är hälsofarligt och skadar huset.

Hur vet man om ventilationen är tillräcklig?

  • För att kontrollera en frånluftsventil kan du hålla ett papper framför ventilen, sugs det fast så fungerar det. Kontrollerar du en tilluftsventil ska resultatet vara det omvända, pappret ska blåsas iväg.
  • Har du imma på badrumsspegeln efter dusch? Hur länge sitter imman kvar? Är det mer än 30 minuter så är ventilationen inte tillräckligt bra.
  • Kondens på insidan av fönster kan också vara en varningssignal.
  • Matos i andra rum än köket kan vara ett resultat av att ventilationen inte fungerar som den ska.

Vad kan man då välja för typer av ventilation i sin lägenhet eller i sitt hus?

Här följer en kort beskrivning av några vanliga typer av ventilationslösningar.

S-system. Självdragsventilation, finns främst i äldre småhus och i flerbostadshus byggda före 1976. Tyvärr finns ingen möjlighet till teknisk värmeåtervinning med denna typ av system.

Självdragsventilation fungerar genom att det skapas ett ventilationsflöde av värmen inomhus samt vindpåverkan på byggnaden. Självdragsventilation fungerar alltså utan fläkt. Det finns dock en variant som kallas förstärkt självdragsventilation, där frånluftskanalen har kompletterats med en elektrisk eller vinddriven fläkt.

F-system. Mekaniskt frånluftssystem med värmeåtervinning

Fläktstyrd frånluftsventilation är det vanligaste i flerbostadshus från 1960-talet och framåt.  Ouppvärmd friskluft sugs in i lägenheten via öppningar i ytterväggarna Dessa så kallade F-system är enklare och billigare att installera, men ger inte samma goda inneklimat och värmeekonomi som FTX.

FTX-system. Mekaniskt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning

Nyare småhus har som regel fläktstyrd ventilation. Har man från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning, så kallad FTX, så kan man få både bra inneklimat och god värmeekonomi.

Nutidens krav på komfort, hälsa och energiförbrukning gör att alltfler bostadshus byggs med från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning, så kallade FTX-system. FTX-system kan betjäna en eller flera lägenheter.