OVK

OVK gör man för att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemet fungerar som det är tänkt.

Det finns ett lagstadgat krav på att obligatorisk ventilationskontroll utförs i flerfamiljshus med jämna intervaller. Vad som gäller för just ditt hus kan du ta reda på av fastighetsägaren.

Om du bygger nytt enfamiljshus (villa) görs OVK en gång i samband med byggnation.