Injustering

Vi hjälper dig att få rätt luftflöden i din bostad! För att du ska få optimal utväxling av din ventilation krävs det att man mäter upp luften så att rätt mängd luft hamnar på rätt ställe. Exempelvis ska man ha 15 liter per sekund i frånluft i ett badrum, enligt Boverkets rekommendationer.

En rätt injusterad ventilationsanläggning är bra för både huset och ekonomin!