Olika typer av ventilation

Vi hjälper dig gärna att ta fram ett förslag på vad som passar bäst hos just dig. Vi är vana att ta fram speciallösningar och skräddarsy ventilationssystem för specifika behov. Här nedan kan du läsa lite om de absolut vanligaste systemen som finns.

S-system. Självdragsventilation, finns främst i äldre småhus och i flerbostadshus byggda före 1976. Tyvärr finns ingen möjlighet till teknisk värmeåtervinning med denna typ av system.

Självdragsventilation fungerar genom att det skapas ett ventilationsflöde av värmen inomhus samt vindpåverkan på byggnaden. Självdragsventilation fungerar alltså utan fläkt. Det finns dock en variant som kallas förstärkt självdragsventilation, där frånluftskanalen har kompletterats med en elektrisk eller vinddriven fläkt

F-system. Mekaniskt frånluftssystem med värmeåtervinning

Fläktstyrd frånluftsventilation är det vanligaste i flerbostadshus från 1960-talet och framåt.  Ouppvärmd friskluft sugs in i lägenheten via öppningar i ytterväggarna Dessa så kallade F-system är enklare och billigare att installera, men ger inte samma goda inneklimat och värmeekonomi som FTX.

FTX-system. Mekaniskt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning

Nyare småhus har som regel fläktstyrd ventilation. Har man från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning, så kallad FTX, så kan man få både bra inneklimat och god värmeekonomi.

Nutidens krav på komfort, hälsa och energiförbrukning gör att alltfler bostadshus byggs med från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning, så kallade FTX-system. FTX-system kan betjäna en eller flera lägenheter.