Serviceavtal

Teckna ett serviceavtal med oss så tar vi hand om din ventilation enligt ett intervall som vi sätter upp tillsammans med dig som kund. Vi tar hand om allt från service av aggregat till filterbyte och statuskontroll. Du kan vara trygg med att vi tar hand om din luft så att du kan koncentrera dig på andra saker som är viktiga för dig.

Skicka mail till oss