OVK

Obligatorisk ventilationskontroll är lagstadgad, här kan du läsa om vilka intervaller som gäller.

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med S- F- FX- och FTX-ventilation ska utföra OVK vart tredje år.

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation ska utföra OVK vart tredje år.

Flerbostadshus och kontorsbyggnader och liknande med F- och S-ventilation ska utföra OVK vart sjätte år.

En- och tvåfamiljsbostäder med FX- eller FTX-ventilation behöver endast utföra OVK i samband med nybyggnation.

Kontakta oss gärna om du har frågor om OVK!