Injustering

Injustering av luftflöden görs för att rätt mängd luft ska finnas på rätt ställe och att undvika obalans i systemet.

En felinjusterad ventilationsanläggning kan vara grunden till bland annat problem med fukt, drag och dålig luftkvalité.

Vi utför injustering av alla typer av ventilationssystem!