Gladsax Ventilation - en frisk fläkt på Österlen

Frisk luft- en självklarhet!

Med tanke på att vi tillbringar ungefär 90 % av vår tid inomhus borde vi inte behöva gå ut för att få andas frisk luft. Det borde vara en självklarhet att även inomhus andas ren luft. Nedsmutsade ventilationskanaler kan medföra att luftflöden begränsas och att ohälsosamma ämnen sprids i inomhusluften.
Det kan också leda till att den som har anlag för t ex astma och allergier lättare drabbas.

God ventilation – viktigt för brandskyddet!

Ett ventilationssystem med damm och andra partiklar kan vara en stor brandfara då det lätt kan ta eld och snabbt sprida elden till olika delar av huset eller lägenheten.

Ditt ansvar som fastighetsägare att rengöra fläktarna!

Fr o m den 1 januari 2004 är det enligt lag fastighetsägarens ansvar att se till att spisfläkt och imkanaler rengörs från flott och avlagringar. Rengöringen sker alltså inte längre per automatik av sotare etc.

Vi ger dig helservice!

Bokar du vårt helserviceavtal så kommer vi med jämna intervaller. Då kan vi samtidigt rensa hushållets övriga ventilationskanaler. Då slipper du oroa dig för att du glömt rengöring och kan sova gott om nätterna.

Kostnadsfri offert – ring direkt!

Gladsax Ventilation på Österlen har mångårig erfarenhet av installation och underhåll av ventilationssystem för alla typer av fastigheter.

Kontakta oss för kostnadsfri offert när du skall planera ditt ventilationssystem eller för rengöring av ett befintligt system.


Rikard Sköld. Ängagården, Gladsax, 272 94 Simrishamn, tel 070-346 67 51,